Studentská vědecká konference na téma
Alternativní přístupy k využití obnovitelných zdrojů energie v architektuře v kontextu cirkulární ekonomiky 

Cílem příspěvků je posoudit možnost a vhodnost využití alternativních zdrojů energie v:

  • nově navrhovaných objektech – z hlediska pokrytí tepelně technických požadavků objektu v návaznosti na energetické zhodnocení budovy, s přihlédnutím k ekonomice provozu těchto systémů a k ovlivnění výsledného architektonického výrazu budov.
  • rekonstruovaných objektech – s přihlédnutím k výši pořizovacích nákladů a účelu budoucího provozu.

Součástí obou směrů je řešení hospodaření s vodou v budově a celkové zhodnocení návratnosti investice.

pořádá Ústav stavitelství II, FA ČVUT, za podpory grantu SVK 42/19/F5