Kurz pro studenty prvního ročníku k rozřazení do jazykových skupin v ak. roce 2021/22.

Kurz slouží pro testovací účely k předmětu 18ZRO.

Kurz slouží pro seznámení radiačních pracovníků KJCH FJFI ČVUT v Praze se základními pravidly a režimem práce ve sledovaných a kontrolovaných pásmech. Následně jsou získané znalosti ověřeny testem, který je bezpodmínečně nutné absolvovat minimálně jednou ročně.