Tento kurz má celkem 2 části a každá bude zakončena testem. Maximální počet bodů je 37 , potřeba pro splnění testu je 34 bodů, to znamená maximálně 3 chyby které můžete na test mít. Dokumentaci dostupnou v každé části si pozorně pročtěte případně si udělejte poznámku stranou! Budete seznámeni s pohybem v prostoru letiště, BOZP a PO a Provozního řádu pro Zkušebny LKHK ČVUT. Test je klasický A,B,C,D, někdy se v testu odpovídá pouze Ano, Ne , s tím že je jen 1 odpověď správná. Za špatně zodpovězené otázky se body neodečítají. Přeji vám klidné nervy Jan Hoskovský.