Tento kurz slouží samostatné přípravě pro studium na ČVUT. Je zaměřen na ověření a zdokonalení znalostí v matematice.

Tento kurz slouží přípravě pro studium na FIT ČVUT.