Účelem kurzu je poskytnout studentům soubor informací, návodů, rad a znalostí informačních zdrojů jako zázemí pro jejich budoucí vědeckou a výzkumnou činnost, a vytvořit u nich návyk jistých postupů a způsobů práce s informacemi a uvést je tak do akademické sféry jako budoucí autory vědeckých publikací. více...

Podpora vysokoškolských studentů s dyslexií při přípravě závěrečných prací

Projekt podpory vysokoškolských studentů se specifickými poruchami učení