Telemedicínské aplikace (telematika pro zdravotnictví) - definice WHO, historie telemedicíny a souvislosti s vývojem informačních a komunikačních technologií. Organizace péče o zdraví. Komunikace ve zdravotnictví. Elektronický zdravotní záznam jako základ pro telemedicínu, nemocniční informační systémy, legislativní otázky vedení zdravotní dokumentace v elektronické formě. Informační technologie pro podporu sdílené péče o zdraví. Ochrana a standardizace dat ve zdravotnictví, bezpečnost. Elektronické karty ve zdravotnictví.  Zpracování obrazové informace. Sítě a internet ve zdravotnictví. Počítačové sítě v medicíně, práce s internetem, základy TCP/IP, HTML, XML.