Databáze otázek k testu kybernetické bezpečnosti

Jedná se o verzi pro pracovníky, kteří MAJÍ ukončené odborné vzdělání v oboru elektro. Vytiskněte prohlášení a po absolvování testu podepsané a vyplněné pošlete nebo přineste P. Mlejnkovi nebo na recepci UCEEB.

Jedná se o verzi pro pracovníky, kteří NEMAJÍ ukončené odborné vzdělání v oboru elektro. Vytiskněte prohlášení a po absolvování testu podepsané a vyplněné pošlete nebo přineste P. Mlejnkovi nebo na recepci UCEEB.

Please see the document "Opatření ředitele 5-18" and then fill in short test. 100% succesful is needed. The number of reps is not limited.

Please print the endorsement and bring it to the secretariat or send it by email to Gabriela.Urbaskova@cvut.cz


Natudujte si prosím materiál v pdf vpravo a poté vyplňte krátký test. Je potřeba absolvovat se 100% úspěšností. Počet opakování není omezen.

Potvrzení o absolvování prosím vytiskněte a přineste na sekretariát, popřípadě pošlete naskenované emailem na Gabriela.Urbaskova@cvut.cz